Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Roboty inżynieryjne

Roboty inżynierskie

Wielka wszechstronność naszej firmy pozwala nam na oferowanie bardzo szerokiego zakresu specjalistycznych robót inżynieryjnych:

  • fundamentowanie;
  • cementacja;
  • renowacja budowli;
  • rozbiórki i wyburzenia;
  • niwelacja terenu i jego rekultywacja;
  • wykopki i zasypki;
  • odwadnianie i zabezpieczanie ścian wykopów;
  • wymiana gruntów i wzmacnianie podłoża gruntowego;
  • prace pomocnicze przy palowaniu (np. dostawa i montaż koszy zbrojeniowych).

Wszystkie powyższe prace mogą być prowadzone na duża skalę i stanowią zazwyczaj jeden z elementów innych projektów realizowanych przez naszą firmę.

 

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel/fax: +48 61 819 31 18
Email:
office@tech-bau.com

Tech Bau Enginneering Copyright 2020
created by ACTIVATE.pl

TECH BAU ENGINEERING SP. Z O. O.
ul. K.Libelta 1A/2
61-706 Poznań, Poland
Email: office@tech-bau.com
www.tech-bau.com