Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Budownictwo kolejowe

Budownictwo kolejowe

Jesteśmy w stanie wesprzeć procesy tworzenia kompleksowych systemów transportu kolejowego. Budujemy tory, systemy trakcyjne, a także zapewniamy środki komunikacji niezbędne do zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania transportu kolejowego.

Funkcjonujemy w trzech podstawowych obszarach:

  • robót torowych, trakcyjnych i inżynieryjnych (m.in. budowa i wymiana torów, budowa i modernizacja stacji kolejowych, przejazdów, tuneli oraz wiaduktów);
  • tworzenia systemów kierowania ruchem kolejowym;
  • robót teletechnicznych.

Naszym celem jest zwiększenie dostępności transportu kolejowego i promowanie transportu intermodalnego.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel/fax: +48 61 819 31 18
Email:
office@tech-bau.com

Tech Bau Enginneering Copyright 2020
created by ACTIVATE.pl

TECH BAU ENGINEERING SP. Z O. O.
ul. K.Libelta 1A/2
61-706 Poznań, Poland
Email: office@tech-bau.com
www.tech-bau.com