Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna. Staramy się eliminować z zagrożenia płynące z naszej prywatnej i przemysłowej aktywności, jak również staramy się wykorzystywać w bezpieczny sposób zasoby naszej planety.

W celu ochrony środowiska tworzymy:

  • systemy kanalizacji chroniące glebę i wody gruntowe przed zanieczyszczeniami;
  • składowiska odpadów pozwalające na bezpieczne składowanie materiałów i odzyskiwanie surowców wtórnych.

Zasoby ziemi wykorzystujemy w bezpieczny sposób poprzez:

  • systemy wodociągów (ujęcia i stacje uzdatniania wody, stacje pomp, zbiorniki i wodociągi)
  • geotermię (systemy ogrzewania geotermalnego).

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel/fax: +48 61 819 31 18
Email:
office@tech-bau.com

Tech Bau Enginneering Copyright 2020
created by ACTIVATE.pl

TECH BAU ENGINEERING SP. Z O. O.
ul. K.Libelta 1A/2
61-706 Poznań, Poland
Email: office@tech-bau.com
www.tech-bau.com