Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Hydrotechnika

Hydrotechnika

Tworzymy infrastrukturę hydrotechniczną pozwalającą na kontrolowanie wody płynącej i akwenów stojących.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje budowę, renowację oraz przebudowę:

  • zbiorników wodnych;
  • wałów przeciwpowodziowych i pompowni;
  • systemów melioracyjnych;
  • zapór, jazów stałych i klapowych oraz śluz;
  • przepławek;
  • rowów i bystrotoków;
  • systemów drenarskich i kanalizacyjnych, komór, studni, zbiorników z betonowym dnem.

Odnosiliśmy także sukcesy na polu pogłębiania i oczyszczania zbiorników wodnych wykorzystywanych bezpośrednio przez społeczności lokalne w celu pozyskiwania wody pitnej lub na potrzeby rekreacyjne.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel/fax: +48 61 819 31 18
Email:
office@tech-bau.com

Tech Bau Enginneering Copyright 2020
created by ACTIVATE.pl

TECH BAU ENGINEERING SP. Z O. O.
ul. K.Libelta 1A/2
61-706 Poznań, Poland
Email: office@tech-bau.com
www.tech-bau.com