Strona główna > Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne

Drogi i mosty
Jesteśmy w stanie wykonać wszystkie prace związane z budową dróg i mostów, jak również przeprowadzić pełna inwestycję samodzielnie.

Ochrona środowiska
Wykonujemy kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Budujemy różnego rodzaju oczyszczalnie ścieków.

Hydrotechnika
Zbiorniki, wszelakie zapory i elektrownie wodne.

Budownictwo kolejowe
Prace inżynieryjne z zakresu sterowania ruchem kolejowym.

Roboty inżynieryjne
Budujemy tunele i przejścia podziemne.

Usługi specjalistyczne
Tech Bau Engineering podejmuje się wykonania zaawansowanych technicznie i technologicznie prac wymagających dużego doświadczenia.

 

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel/fax: +48 61 819 31 18
Email:
office@tech-bau.com

Tech Bau Enginneering Copyright 2020
created by ACTIVATE.pl

TECH BAU ENGINEERING SP. Z O. O.
ul. K.Libelta 1A/2
61-706 Poznań, Poland
Email: office@tech-bau.com
www.tech-bau.com